Sběrný dvůr

Od 1.1.2020 byl sběrný dvůr přemístěn do areálu vedle čističky odpadních vod. 

Uherskobrodská (poblíž č.p.8),  763 26 Luhačovice.

Provoz sběrného dvora probíhá v souladu s Provozním řádem a Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje.   Sběrný dvůr je přednostně určen pro občany s trvalým pobytem na území Luhačovic, Polichna, Kladné Žilín a Řetechova, kteří zde mohou ukládat odpady po předložení průkazu totožnosti. Dále mají možnost ukládat odpad za úplatu ostatní subjekty (obce, podnikatelé) na základě smluvního vztahu s TSL.  

Na sběrném dvoře mají občané možnost uložit komunální a velkoobjemový odpad, tříděné odpady, některé druhy nebezpečného odpadu a dále ostatní druhy odpadů kategorie „O“, které jsou vyjmenované v provozním řádu.

Upozornění pro návštěvníky sběrného dvora: 

  • pracovník sběrného dvora povinen při ukládce odpadů ověřit si totožnost a místo trvalého pobytu občana.  
  • pracovník sběrného dvora zodpovídá za správné roztřídění dovezeného odpadu a návštěvníci jsou povinni se držet jeho pokynů
  • pracovník sběrného dvora není povinen pomáhat s vykládkou těžkých břemen
  • Sběrný dvůr od r. 2021 JE MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK.  
  • Veškeré přístroje odevzdávané ve zpětném odběru musí být v kompletním stavu.

Provoz sběrného dvora od 1.1.2023 – POZOR ZMĚNA: 

Provozní doba celoroční
Úterý13:00-17:00 hod. 
Čtvrtek13:00 – 17:00 hod. 
Sobota9:00 – 15:00 hod. 

Ve státem uznané svátky je sběrný dvůr uzavřen.

Telefon:

577 131 287

724 651 032 (Ing. Marie Brenková – provoz sběrného dvora (vedoucí))

724 651 034 (Hálová Emílie – provoz odpadového hospodářství)

724 651 031 (Vaculová Eliška – obsluha sběrného dvora)